Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zahraniční jazykové vzdělávání na ZŠ Partyzánská, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2015 30.06.2015 09:00
Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.)
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2015
Nákup nového ekonomického informačního systému pro město Česká Lípa
podlimitní Zadáno 06.03.2015 10.04.2015 13:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadáno 04.11.2014
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadáno 04.11.2014
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině NN
nadlimitní Zadáno 04.11.2014
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině NN pro město Česká Lípa a jeho p.o. na rok 2015
nadlimitní Zadáno 04.11.2014
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh a nad 630 MWh
nadlimitní Zadáno 04.11.2014
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh a nad 630 MWh
nadlimitní Zadáno 04.11.2014
Informační systém školní jídelny
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2014 07.05.2014 14:00
Dodávka kancelářských potřeb
podlimitní Zadáno 31.01.2014
Dodávka kancelářských potřeb pro město a jeho příspěvkové organizace
podlimitní Zadáno 29.01.2014
Zajištění nepřetržitého chodu vrátnice v Domě s pečovatelskou službou a Domově pro seniory LADA, včetně zajištění ostrahy objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 30.12.2013
Služby mobilního operátora
podlimitní Zadáno 11.12.2013
Odvoz a odstranění ostatního odpadu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016