Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úplná správa nemovitostí v majetku města Česká Lípa - I. část
podlimitní Zadáno 20.10.2009 04.11.2009 11:00
Úplná správa nemovitostí v majetku města Česká Lípa - III. část
podlimitní Zadáno 18.10.2009 04.11.2009 11:00
Úplná správa nemovitostí v majetku města Česká Lípa - IV. část
podlimitní Zadáno 16.10.2009 04.11.2009 11:00
Odvoz a odstranění komunálního odpadu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2009
Dodávka tepla a teplé vody
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2009
Služby spojené s kompletní správou a provozováním veřejných WC a údržbou kašny a fontány ve vlastnictví města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2008 27.10.2008 10:00
Výkon komplexních služeb spojených se správou bytových a nebytových jednotek v majetku města Česká Lípa
podlimitní Zadáno 05.04.2008 05.05.2008 17:00
Zřízení a provozování sběrného dvora
nadlimitní Zadáno 08.06.2007 24.07.2007 10:00
Zajištění pravidelného úklidu na odloučených pracovištích
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2005
Odtahování vozidel v České Lípě
podlimitní Zadáno 17.04.2004 17.05.2004 12:00
Zajištění fungování telefonní ústředny
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2003
Servis výtahů na odloučeném pracovišti
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2003
Zajištění údržby a oprav veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a světelných dopravních značek na správním území města Česká Lípa
nadlimitní Zadáno 26.03.2003 05.05.2003 10:00
Deratizace venkovních a vnitřních ploch objektů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2003
Servis zdvihovacích zařízení na odloučeném pracovišti
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2003
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016