Veřejné zakázky města České Lípy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Lípa.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava chodníků v ulici Havířská a Okružní a části ulice Pod Hůrkou v České Lípě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2024 01.08.2024 11:00
Oprava atiky 1. pavilonu budovy ZŠ 28. října 2733, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2024 01.08.2024 11:00
Zajištění slušného pohřbívání
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2024 05.08.2024 11:00
Oprava fasády objektu č.p.231, v ulici Žižkova, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2024 11.07.2024 12:00
Revitalizace dětských hřišť v České Lípě
nadlimitní Příjem nabídek 25.06.2024 29.07.2024 11:00
Cyklostezka Dubice – III. etapa – projektová příprava stavby
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2024 05.07.2024 11:00
Dodávka a instalace výtahu v objektu čp. 1 , T. G. Masaryka, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.06.2024 04.07.2024 12:00
Opěrná zeď v ulici Jáchymovská, Česká Lípa
podlimitní Hodnocení 18.06.2024 08.07.2024 12:00
Údržba a opravy drenážní a dešťové kanalizace a údržba vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek v České Lípě
nadlimitní Hodnocení 10.06.2024 15.07.2024 11:00
Dodávka dřevěných prodejních stánků pro p.o. Kultura
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2024 17.06.2024 15:00
Oprava a nátěr okenních a dveřních výplní T. G. Masaryka čp. 1 a čp. 2, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.06.2024 24.06.2024 11:00
Stavební úpravy stávajícího záchytného kotce v České Lípě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2024 05.07.2024 11:00
Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP při rekonstrukci budovy školní jídelny čp. 2733, v ul. 28. října v České Lípě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.05.2024 28.05.2024 12:00
Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě - náhradní komunikační trasa
podlimitní Hodnocení 30.04.2024 05.06.2024 11:00
Výměna střešní krytiny bytového domu, nám. T. G. Masaryka 169/21, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2024 16.05.2024 11:00
všechny zakázky