Veřejná zakázka: Rekonstrukce veřejného osvětlení v Žizníkově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1006
Systémové číslo: P21V00000050
Evidenční číslo zadavatele: VZ/030/2021
Datum zahájení: 08.06.2021
Nabídku podat do: 28.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce veřejného osvětlení v Žizníkově
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na realizaci stavby dle projektové dokumentace „Rekonstrukce osvětlení při obnově sítě NN ČEZ, Česká Lípa – Žizníkov“ zpracované Ing. Zbyňkem Lubovským v prosinci 2020.

Rozsah a obsah předmětu díla je stanoven následovně: realizace všech částí díla, tj. dodání všech komponentů potřebných pro realizaci stavby, stavba stožárů veřejného osvětlení, osazení výložníky a svítidly, instalace elektrického vybavení jednotlivých stožárů, instalace demontovaných hlásičů protipovodňového systému, položení kabelového vedení a napojení na nové rozvody VO, provedení elektro revize a předání revizní zprávy veškerých atestů, dokladů a revizí objednateli.

Zadavatel neplánuje prohlídku místa plnění.

Zadavatel požaduje složení jistoty za nabídku ve výši 10 000 Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 947 190 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
- v listinné podobě poštou na adresu MěÚ Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa,

- osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka č.p. 2 , 470 36 Česká Lípa
!POZOR NA MOŽNOU ZMĚNU PROVOZU ÚŘADU VZHLEDEM K OPATŘENÍM PŘIJATÝCH V SOUVISLOSTI S COVID-19 – více informací na webových stránkách města

- nebo ELEKTRONICKY prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky