Veřejná zakázka: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny Městského úřadu Česká Lípa - realizace stavby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1070
Systémové číslo: P21V00000114
Evidenční číslo zadavatele: VZ/042/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-034756
Datum zahájení: 23.09.2021
Nabídku podat do: 23.11.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny Městského úřadu Česká Lípa - realizace stavby
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující zhotovení stavby „Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ulici U Synagogy v České Lípě“ pro účely úřadovny Městského úřadu Česká Lípa“ včetně zajištění servisních služeb po dobu záruční lhůty.

Předmět díla je členěn na tři části s ohledem na uvažované možnosti dotace (nikoliv ve smyslu § 35 zákona).

1. Stavební úpravy objektu č.p. 2983 s objekty
SO 01 – stavební úpravy objektu
SO 02 – venkovní fontána
SO 03 – komunikace a chodníky

2. Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 2983 s objekty
a) Zateplení
b) Optimalizace otopné soustavy
c) Optimalizace vnitřního osvětlení
d) Systém nuceného větrání
e) Fotovoltaika

3. Akumulace srážkových vod a dešťových vod s objektem
SO 02 akumulace srážkových vod a dešťové kanalizace

Jistota ve smyslu § 41 zákona ve výši 1 000 000,- Kč.

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 6.10.2021 od 10:00 hod. Sraz účastníku je před vchodem do objektu č.p.2983 v ulici U Synagogy v České Lípě.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 80 025 550 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků