Veřejná zakázka: Azylový dům města Česká Lípa - výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1095
Systémové číslo: P22V00000013
Evidenční číslo zadavatele: VZ/012/2022
Datum zahájení: 08.02.2022
Nabídku podat do: 23.02.2022 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Azylový dům města Česká Lípa - výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Poskytování služeb zahrnujících výkon činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP při realizaci stavby "Azylový dům města Česká Lípa".

Předmět VZ je rozdělen do dvou samostatných částí, a to:

1. část VZ - výkon TDI
2. část VZ - výkon koordinátora BOZP

Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku na jednu libovolnou část nebo na obě části VZ.

Na každou z částí VZ bude s vybraným dodavatelem uzavřena samostatná příkazní smlouva.
Zadavatel nepořádá prohlídku místa plnění.

Zadavatel požaduje, aby účastník ve lhůtě pro podání nabídky zadavateli poskytl jistotu:
podá-li nabídku na 1. část VZ - ve výši 10 000 Kč
podá-li nabídku na 2. část VZ - ve výši 4 000 Kč
podá-li nabídku na obě části VZ - ve výši 14 000 Kč

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Jedním z následujících způsobů
a)v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G.
Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa - více informací o úřední době na webových stránkách města www.mucl.cz

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy