Veřejná zakázka: Oprava altánu v Parku dětí 28.října, Česká Lípa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1159
Systémové číslo: P22V00000077
Evidenční číslo zadavatele: VZ/044/2022
Datum zahájení: 13.06.2022
Nabídku podat do: 29.06.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava altánu v Parku dětí 28.října, Česká Lípa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující opravu altánu v Parku dětí
28. října v České Lípě dle Statického posouzení altánu zpracovaného STATIK CL, s.r.o., se sídlem Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa, IČ: 023 65 197, v 09/2021, které je přílohou č. 1 výzvy k podání nabídky, v rozsahu stanoveném Soupisem stavebních prací, který je přílohou č. 2 výzvy k podání nabídky.

Zadavatel neplánuje uskutečnit prohlídku místa plnění.

Zadavatel požaduje, aby účastník složil jistotu ve výši 10 000Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 826 446 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky se podávají jedním z těchto způsobů:
a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa;
b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa, více informací o úřední době na webových stránkách města - www.mucl.cz;
c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy