Veřejná zakázka: Údržba vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1165
Systémové číslo: P22V00000083
Evidenční číslo zadavatele: VZ/046/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-040461
Datum zahájení: 15.06.2022
Nabídku podat do: 01.07.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je provádění prací a poskytování s tím souvisejících služeb spojených s údržbou vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek ve správním území města Česká Lípa.
Účelem plnění předmětu VZ je komplexní, systematická a periodická péče o vodní toky, nádrže a odlučovače ropných látek v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, upraveným prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod a zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Předpokládaný rozsah předmětu plnění za celou dobu účinnosti Rámcové smlouvy o dílo, tj. 2 roky, je uveden v příloze č. 2 ZD - Specifikace činností a jednotkových cen. Skutečné množství požadovaných činností se bude řídit potřebou zadavatele, a to na základě jeho písemných pokynů předávaných dodavateli.

Zadavatel nepožaduje složení jistoty.

Zadavatel nepořádá prohlídku míst plnění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky