Veřejná zakázka: MŠ Arbesova - úprava otopné soustavy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1168
Systémové číslo: P22V00000086
Evidenční číslo zadavatele: VZ/049/2022
Datum zahájení: 22.06.2022
Nabídku podat do: 04.07.2022 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ Arbesova - úprava otopné soustavy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení níže specifikované úpravy otopné soustavy v budovách mateřské školy v Arbesově ul., č.p. 411 a 2178 včetně zpracování projektové dokumentace pro územní souhlas na realizaci vnějšího plynovodu, realizační projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby a provedení veškerých nutných prohlídek, revizí a zkoušek (viz. příloha č. 1 výzvy – Specifikace prací a díla).

Součástí veřejné zakázky je dodávka nového plynového kondenzačního kotle včetně dodání odkouření a jeho napojení na areálový plynovod a na ústřední topení pavilonu školky.


Zadavatel pořádá prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 27.06.2022 v 10 hodin před vchodem do Mateřské školy v ulici Arbesova 411, Česká Lípa.

Zadavatel požaduje, aby účastník ve lhůtě pro podání nabídky zadavateli poskytl jistotu ve výši 6 000 Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Jedním z těchto způsobů:
a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1,470 36 Česká Lípa

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2,470 36 Česká Lípa

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků