Veřejná zakázka: Zpracování grafického manuálu orientačního a informačního systému a následná dodávka prvků tohoto systému do budov MěÚ Česká Lípa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1239
Systémové číslo: P23V00000036
Evidenční číslo zadavatele: VZ/012/2023
Datum zahájení: 20.04.2023
Nabídku podat do: 10.05.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování grafického manuálu orientačního a informačního systému a následná dodávka prvků tohoto systému do budov MěÚ Česká Lípa
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování jednotného grafického manuálu orientačního a informačního systému v budovách MěÚ Česká Lípa a následná dodávka a montáž orientačního systému do těchto budov.

Předmět plnění je rozdělen do dvou částí:
1. zpracování jednotného grafického manuálu orientačního a informačního systému a návrhů systému pro jednotlivé budovy MěÚ, a to v roce 2023 pro nově rekonstruovaný objekt U Synagogy čp. 2983 a v roce 2024 pro ostatní objekty MěÚ (komplex budov č.p. 1, 2, 7 a 8);
2. postupná dodávka a montáž jednotlivých prvků navrženého orientačního systému v objektech MěÚ, přičemž dodávka prvků do objektu U Synagogy proběhne v roce 2023 a do ostatních objektů dle požadavku zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky lze podávat:
a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa nebo
b) v listinné podobě osobně na podatelně MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa - více informací o úředních hodinách podatelny naleznete na webových stránkách města www.mucl.cz nebo
c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele: https://zakazky.mucl.cz/vz00001239 pouze textovou část nabídky a požadovaný vzorek doručením na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa řádně zabalený a označený dle bodu 15.3 této výzvy.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky