Veřejná zakázka: Rekonstrukce zdroje vytápění MŠ Arbesova, Česká Lípa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1243
Systémové číslo: P23V00000040
Evidenční číslo zadavatele: VZ/024/2023
Datum zahájení: 03.05.2023
Nabídku podat do: 22.05.2023 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce zdroje vytápění MŠ Arbesova, Česká Lípa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení níže specifikované rekonstrukce plynové kotelny sloužící pro vytápění souboru budov mateřské školy v Arbesově ulici, č.p. 411 v České Lípě. Součástí díla bude rovněž zpracování realizační projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby a provedení veškerých nutných prohlídek, revizí a zkoušek (viz. příloha č. 1 této výzvy – Požadavky objednatele).

Rozsah a obsah předmětu díla je stanoven následovně:
- zpracování jednoduché realizační dokumentace pro potřeby zhotovitele;
- realizace montážních a stavebních prací v popsaném rozsahu;
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení;
- zajištění všech potřebných zkoušek, prohlídek a revizí nutných k uvedení ÚT
do provozu.


Zadavatel nepořádá prohlídku místa plnění.

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve výši 10 000Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 650 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Jedním z těchto způsobů:
a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky