Veřejná zakázka: Oprava střechy ZŠ Jižní – pavilon S1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1262
Systémové číslo: P23V00000059
Evidenční číslo zadavatele: 041/2023
Datum zahájení: 19.07.2023
Nabídku podat do: 07.08.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava střechy ZŠ Jižní – pavilon S1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
3.1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě střechy nad pavilonem S1 na objektu ZŠ a MŠ Jižní čp. 1903, 470 01 Česká Lípa, dle projektové dokumentace „Oprava střechy - ZŠ Jižní - pavilon S1“, zpracované Petrem Kubišem, Smetanova 107, 471 14 Kamenický Šenov, IČ: 08353301, ČKAIT 0501169.

Stavební práce spočívají v odstranění stávajícího souvrství, výměně klempířských prvků, demontáži a zpětné montáži hromosvodné soustavy, a to včetně dodání výchozí revizní zprávy. Stávající střešní krytina z PVC folie bude nahrazena střešní krytinou z modifikovaného asfaltového pásu s posypem.

Zadavatel nepořádá prohlídku místa plnění.

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty
ve výši 30 000Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 740 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Jedním z těchto způsobů:
a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G.Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky