Veřejná zakázka: Stavební úpravy stávajícího záchytného kotce v České Lípě

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1390
Systémové číslo: P24V00000072
Evidenční číslo zadavatele: VZ/040/2024
Datum zahájení: 31.05.2024
Nabídku podat do: 05.07.2024 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy stávajícího záchytného kotce v České Lípě
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující zhotovení díla „Stavební úpravy stávajícího záchytného kotce v České Lípě“ dle projektové dokumentace zpracovanou projektantem Jiřím Bártou, IČ: 052 10 127 a Ing. Filipem Kňákalem, Paní Zdislavy 418/8, Česká Lípa, ČKAIT 0501163.

V rámci stavebních úprav budou zastřešeny kotce v celé ploše včetně plochy nad výběhem, budou zabezpečeny elektrické kabely, které nyní vedou uvnitř kotců a psy je mohou snadno překousat. Stěny budou ošetřeny omyvatelným epoxydovým nátěrem a podlahy budou obloženy keramickými obklady, aby byly lépe čistitelné. Ze současného betonu se špatně vymývají výkaly. Vnitřní boudy budou vyměněny za nové s tepelnou izolací a do podlah kotců budou instalovány temperující rohože.

Zadavatel požaduje, aby účastník ve lhůtě pro podání nabídky zadavateli poskytl jistotu ve výši 6 000 Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 449 757 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Jedním z těchto způsobů:

a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy