Veřejná zakázka: Skatepark v ul. Purkyňova, Česká Lípa – projektová příprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 977
Systémové číslo: P21V00000021
Evidenční číslo zadavatele: VZ/012/2021
Datum zahájení: 23.04.2021
Nabídku podat do: 14.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Skatepark v ul. Purkyňova, Česká Lípa – projektová příprava
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu skateparku, společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby skateparku v ulici Purkyňova na pozemku p.č. 5861/1 v k.ú. Česká Lípa, a to v jižní části tohoto pozemku.

Rozsah a obsah předmětu díla je rozdělen do těchto fází:
Fáze 1 - Provedení průzkumů (geodetické zaměření polohopisu a výškopisu, geologický a hydrogeologický průzkum lokality, ověření existence inženýrských sítí);
Fáze 2 - Zpracování návrhu skateparku;
Fáze 3 - Zpracování společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení zpracované dle vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů;
Fáze 4 - Provedení inženýrské činnosti pro vydání povolení stavby;
Fáze 5 - Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) zpracované dle vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, vč. položkového rozpočtu stavby (MS Excel) a výkazu výměr stavby pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby;
Fáze 6 - Součinnost při zadávacím řízení stavby:
a) součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívající ve zpracování odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek;
b) součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívající ve zpracování odpovědí na případné námitky účastníků, které budou směřovat k projektové dokumentaci;
Fáze 7 - Zajištění autorského dozoru při provádění stavby.


Jistota za nabídku ve výši 10 000Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
- v listinné podobě poštou na adresu MěÚ Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa,

- osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka č.p. 2 , 470 36 Česká Lípa
!POZOR NA ZMĚNU PROVOZU ÚŘADU VZHLEDEM K OPATŘENÍM PŘIJATÝCH V SOUVISLOSTI S COVID-19 – více informací na webových stránkách města

- nebo ELEKTRONICKY prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky