Veřejná zakázka: Rekonstrukce budovy školní jídelny, Česká Lípa, ul. 28. října, č.p. 2733 - projektová příprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 988
Systémové číslo: P21V00000032
Evidenční číslo zadavatele: VZ/022/2021
Datum zahájení: 20.05.2021
Nabídku podat do: 28.06.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce budovy školní jídelny, Česká Lípa, ul. 28. října, č.p. 2733 - projektová příprava
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dvoustupňové projektové dokumentace na rekonstrukci budovy školní jídelny v České Lípě, ul. 28 října, č.p. 2733.

Rozsah a obsah předmětu zakázky je dále stanoven a členěn následovně:

Fáze 1.: Provedení průzkumů;
Fáze 2.: Zpracování studie energetického posouzení objektu;
Fáze 3.: Zpracování energetického posouzení objektu;
Fáze 4.: Zpracování projektové dokumentace;
Fáze 5.: Provedení inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby;
Fáze 6.: Zajištění činnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby;
Fáze 7.: Součinnost při zadávacím řízení stavby;
Fáze 8.: Zajištění autorského dozoru při provádění stavby.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 31. května 2021 od 14:30 h. Sraz účastníků prohlídky je před vstupem do školní jídelny v areálu základní školy, ul. 28 října, č.p. 2733 v České Lípě. Zadavatel upozorňuje, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) během celé prohlídky místa plnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
- v listinné podobě poštou na adresu MěÚ Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa,

- osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka č.p. 2 , 470 36 Česká Lípa
!POZOR NA ZMĚNU PROVOZU ÚŘADU VZHLEDEM K OPATŘENÍM PŘIJATÝCH V SOUVISLOSTI S COVID-19 – více informací na webových stránkách města

- nebo ELEKTRONICKY prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky