Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce objektu č.p.2983 v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny MěÚ Česká Lípa - realizace stavby
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.06.2022 11:22:26
Předmět Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 1

VZD č. 1 + prodloužení lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- signed_Vysvětlení_ZD_č._1.pdf (266.60 KB)
- Příloha č. 1 - upravená Příloha _3 návrh SoD.pdf (449.58 KB)
- Příloha č. 2 - 01_FVE - TZ-DPS_R2 2206.pdf (871.31 KB)
- Příloha č. 3 - 20796 EP OPŽP U Synogogy česká Lípa final.pdf (9.01 MB)