Veřejné zakázky města České Lípy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Lípa.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy stávajícího záchytného kotce v České Lípě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2024 25.04.2024 11:00
Oprava atletického areálu a fotbalového hřiště na Městském stadionu u Ploučnice v České Lípě
podlimitní Příjem nabídek 08.04.2024 09.05.2024 12:00
Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa - II. etapa
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 23.04.2024 12:00
Základní umělecká škola, Česká Lípa – výměna rozvodů ZTI - 5. etapa
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 24.04.2024 11:00
Oprava střech na objektech ZŠ v České Lípě
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2024 17.04.2024 11:00
ZŠ Dr. M. Tyrše, č.p. 1526, Česká Lípa – výměna oken III. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2024 17.04.2024 11:00
ZŠ Moskevská č.p. 679/40, Česká Lípa – oprava vodovodu a kanalizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2024 17.04.2024 11:00
Rekonstrukce budovy školní jídelny č.p. 2733 v ulici 28. října v České Lípě
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 06.05.2024 12:00
Výkon činnosti správce stavby při rekonstrukci Kounicova domu, Berkova ul. čp. 100, Česká Lípa
podlimitní Hodnocení 13.03.2024 02.04.2024 12:00
Údržba veřejné zeleně v České Lípě
nadlimitní Hodnocení 13.03.2024 16.04.2024 12:00
Dodávka elektrické energie pro město Česká Lípa a jeho 23 příspěvkových organizací pro rok 2025-2026
nadlimitní Zadávání 12.03.2024 12.03.2024 13:00
Čištění a zimní údržba komunikací a úklid autobusových zastávek v České Lípě
nadlimitní Příjem nabídek 01.03.2024 24.04.2024 11:00
Výměna oken a dveří v objektu čp. 195, nám. T. G. Masaryka, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.02.2024 06.03.2024 12:00
Modernizace veřejného osvětlení ve městě Česká Lípa - I. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 15.02.2024 22.04.2024 12:00
Údržba dětských hřišť a sportovišť v České Lípě
podlimitní Vyhodnoceno 25.01.2024 14.02.2024 11:00
všechny zakázky