Veřejná zakázka: Lokalita RD Stará Lípa, komunikace - projektová příprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1069
Systémové číslo: P21V00000113
Evidenční číslo zadavatele: VZ/051/2021
Datum zahájení: 21.09.2021
Nabídku podat do: 13.10.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lokalita RD Stará Lípa, komunikace - projektová příprava
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby, inženýrská činnost při zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby a autorský dozor při realizaci stavby.

Rozsah a obsah předmětu díla je stanoven a členěn následovně:
Fáze 1 – Dokumentace pro společné provedení stavby
Fáze 2 – Inženýrská činnost pro vydání společného povolení stavby
Fáze 3 – Dokumentace pro provádění stavby
Fáze 4 – Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby
spočívající:
a) v součinnosti zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby ve zpracování odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek;
b) v součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby ve zpracování odpovědí na případné námitky účastníků, které budou směřovat k projektové dokumentaci;
Fáze 5 – Autorský dozor stavby

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve výši
20 000Kč.

Zadavatel neplánuje prohlídku lokality RD Stará Lípa.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
jedním z následujících způsobů:
a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa
b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa - více informací o úředních době na webových stránkách města www.mucl.cz
c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele:

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky