Veřejná zakázka: Dům pro seniory, Na Blatech 3211, Česká Lípa - rekonstrukce kotelny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1178
Systémové číslo: P22V00000096
Evidenční číslo zadavatele: VZ/054/2022
Datum zahájení: 20.07.2022
Nabídku podat do: 16.08.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dům pro seniory, Na Blatech 3211, Česká Lípa - rekonstrukce kotelny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce plynové kotelny sloužící pro vytápění a ohřev teplé vody budovy Domu pro seniory v České Lípě, Na Blatech. Součástí díla je rovněž zpracování realizační projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby a provedení veškerých nutných prohlídek, revizí a zkoušek.

Vzhledem k havarijnímu stavu kotelny, který již neumožňuje dostatečné vytápění objektu, charakteru provozu v objektu (dům pro seniory, kde se vyskytují i ležící klienti) a předpokládanému období realizace rekonstrukce kotelny v září 2022, zadavatel požaduje zajistit alespoň provizorně vytápění objektu v topné sezóně 2022/23. Za tímto účelem zadavatel umožní, v souladu s čl. 4, odst. 4.6 smlouvy o dílo, přerušení provádění díla v době topné sezóny (tj. říjen 2022 až květen 2023).

Zadavatel pořádá prohlídku místa plnění. Sraz účastníků bude dne 28.07.2022 v 11 hodin před budovou Domu pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa.

Zadavatel požaduje, aby účastník ve lhůtě pro podání nabídky zadavateli poskytl jistotu ve výši 20 000 Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Jedním z těchto způsobů:
a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1,470 36 Česká Lípa

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2,470 36 Česká Lípa

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky