Veřejná zakázka: Oprava střech na objektech ZŠ v České Lípě

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1351
Systémové číslo: P24V00000033
Evidenční číslo zadavatele: VZ/020/2024
Datum zahájení: 03.04.2024
Nabídku podat do: 17.04.2024 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava střech na objektech ZŠ v České Lípě
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky je rozdělen do dvou částí, které budou hodnoceny samostatně.
1. část VZ – Oprava střední částí střechy na budově ZŠ Pátova, Česká Lípa III. etapa
2. část VZ – Oprava plochých střech ZŠ Partyzánská, Česká Lípa

Předmětem zakázky jsou opravy střech na školských objektech. Stavební práce zahrnují výměnu střešní krytiny včetně oplechování klempířských prvků (prostupy, střešní výlezy atd.), odvodnění bude provedeno nadstřešními žlaby včetně okapových svodů, opravy komínových těles, opravy vnějších omítek s fasádním nátěrem a výměny hromosvodní soustavy.

Každá z částí VZ bude hodnocena a posuzována samostatně. Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku na obě části nebo jen na jednu libovolnou část VZ.

Zadavatel požaduje, aby účastník ve lhůtě pro podání nabídky zadavateli poskytl jistotu:
podá-li nabídku na 1. část VZ - ve výši 20 000 Kč
podá-li nabídku na 2. část VZ - ve výši 10 000 Kč


Zadavatel neplánuje prohlídku míst plnění, z tohoto důvodu je součástí zadávací dokumentace fotodokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 051 785 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Jedním z těchto způsobů:

a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele.

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy