Veřejná zakázka: Rekonstrukce Hrnčířské ulice v České Lípě - dopravní studie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 965
Systémové číslo: P21V00000009
Evidenční číslo zadavatele: VZ/006/2021
Datum zahájení: 04.03.2021
Nabídku podat do: 29.03.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce Hrnčířské ulice v České Lípě - dopravní studie
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je zpracování dopravní studie Hrnčířské ul. včetně studie možností řešení rekonstrukce mostu přes řeku Ploučnici (ev. č. M-02). Předmětem VZ je dále provedení průzkumů nutných pro bezvadné provedení projektové přípravy,
tj. průzkum intenzit dopravy v jednotlivých křižovatkách, geologický a hydrogeologický průzkum, geodetické zaměření, ověření existence inženýrských sítí apod.

Rozsah a obsah předmětu díla je stanoven a členěn následovně:
Fáze 1 – Průzkumy (dle čl. 4, odst. 4.1 přílohy č. 1 výzvy – Požadavky objednatele
na rozsah a provedení díla)

Fáze 2 – Dopravní studie (dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1 výzvy – Požadavky
objednatele na rozsah a provedení díla)

Fáze 3 – Studie rekonstrukce mostu (dle čl. 4, odst. 4.3 přílohy č. 1 výzvy –
Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla)
Jistota za nabídku ve výši 6 000Kč.

Zadavatel neplánuje prohlídku místa plnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky se podávají jedním z následujících způsobů:
a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa

POZOR NA ZMĚNU PROVOZU ÚŘADU VZHLEDEM K OPATŘENÍM PŘIJATÝM
V SOUVISLOSTI S NOUZOVÝM STAVEM – více informací na adrese: https://www.mucl.cz/koronavirus/ds2602/archiv=0&p1=18503

c) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy