Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce objektu č.p.2983 v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny MěÚ Česká Lípa - realizace stavby
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.06.2022 14:55:34
Předmět Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 2

VZD č. 2


Přílohy
- signed_Vysvětlení_ZD_č._2.pdf (454.42 KB)
- Příloha č. 1 - dílčí soupis č. 1 SÚrev 1.xlsx (553.41 KB)
- Příloha č. 2 - Slaboproud_R1.zip (1.65 MB)
- Příloha č. 3 - upravený návrh SoD.docx (113.51 KB)
- Příloha č. 4 - upravená ZD.docx (152.41 KB)