Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Koupaliště Dubice - Česká Lípa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.06.2022 07:11:34
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 5

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 5 + prodloužení lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- signed_Vysvětlení_ZD_č._5.pdf (1.42 MB)
- 1 a - aktual. PD A,B,C,PBŘ.zip (10.84 MB)
- 1 b - aktual. PD D - dok. obj. - 1. část.zip (75.18 MB)
- 1 c - aktual. PD D - dok. obj. - 2. část.zip (76.09 MB)
- 1 d - aktual. PD E - Dokladová část.zip (48.37 MB)
- 1 e - nový Soupis technologií - SERVIS.pdf (153.21 KB)
- Příloha č. 2 a - nový soupis stav. prací.zip (3.11 MB)
- Příloha č. 2b - nový Soupis servisních činností.xlsx (24.11 KB)
- Příloha č. 3a - nové znění SoD.pdf (445.00 KB)
- Příloha č. 3b - nové znění servisní smlouvy.pdf (239.59 KB)
- signed_příloha_č._4_-_nová_ZD.pdf (448.84 KB)