Veřejné zakázky města České Lípy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Lípa.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 22 ks notebooků pro zastupitele města pro volební období 2022 - 2026
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.06.2022 11.07.2022 10:00
Zpracování změn č. 8 a 10 územního plánu Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2022 11.08.2022 11:00
MŠ Arbesova - úprava otopné soustavy
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.06.2022 04.07.2022 15:00
Údržba vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek
podlimitní Hodnocení 15.06.2022 01.07.2022 11:00
Výměna oken bytového domu, náměstí T. G. Masaryka 169/21, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2022 18.07.2022 11:00
Oprava altánu v Parku dětí 28.října, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.06.2022 29.06.2022 11:00
Skatepark v ul. Purkyňova, Česká Lípa
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2022 07.07.2022 11:00
Výměna části střešní krytiny, Jindřicha z Lipé 97/23, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2022 24.06.2022 11:00
Oprava a údržba komunikací ve správní oblasti města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.06.2022 11.07.2022 11:00
Čištění a zimní údržba komunikací a úklid autobusových zastávek
nadlimitní Hodnocení 27.05.2022 30.06.2022 12:00
Rekonstrukce objektu č.p.2983 v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny MěÚ Česká Lípa - realizace stavby
podlimitní Hodnocení 19.05.2022 28.06.2022 12:00
Údržba veřejné zeleně v České Lípě
nadlimitní Hodnocení 17.05.2022 17.06.2022 13:00
Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.05.2022 31.05.2022 11:00
Výměna oken, vrat do dvora z průjezdu a dveří ze sklepa, Žižkova 231/1, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2022 25.05.2022 11:00
Dodávka a montáž herních prvků pro dětská hřiště v České Lípě - 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.05.2022 19.05.2022 11:00
všechny zakázky