Veřejné zakázky města České Lípy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Lípa.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení, Česká Lípa- 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2019 12.08.2019 12:00
Oprava fasády Kavárny Union, Jindřicha z Lipé, Česká Lípa – realizace stavby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2019 16.09.2019 10:00
Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě - projektová příprava
nadlimitní Příjem nabídek 25.06.2019 29.07.2019 13:00
Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní - realizace stavby
podlimitní Hodnocení 07.06.2019 04.07.2019 12:00
Workoutové hřiště - v areálu městského stadionu a v ul. Žitavská, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2019 17.06.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská čp. 2904 - technický dozor investora a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2019 17.06.2019 11:00
Dostavba ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E - projektová příprava
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.05.2019 06.06.2019 11:00
Dětská hřiště, Česká Lípa - 2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.05.2019 05.06.2019 11:00
Stavební úpravy interiéru infocentra nám. T. G. Masaryka č.p. 2, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2019 28.05.2019 11:00
Základní umělecká škola, Česká Lípa – výměna rozvodů ZTI – 1.etapa
podlimitní Vyhodnoceno 17.04.2019 13.05.2019 13:00
Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904 - realizace stavby
podlimitní Hodnocení 04.04.2019 28.06.2019 10:00
Nákup kancelářských potřeb na rok 2019-2021
podlimitní Zadávání VZ 04.01.2019 04.01.2019 00:00
Interaktivní tabule
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2018 12.09.2018 10:00
Zahraniční jazykové vzdělávání na ZŠ Partyzánská, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.07.2015 24.07.2015 09:00
Zahraniční jazykové vzdělávání na ZŠ Partyzánská, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2015 30.06.2015 09:00
všechny zakázky