Veřejné zakázky města České Lípy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Lípa.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup vybavení pro JSDHO Dobranov a Česká Lípa-Stará Lípa
podlimitní Příjem nabídek 12.11.2019 03.12.2019 13:00
Zachycení a čištění dešťové vody v prostoru budov MěÚ č. p. 2 a č. p. 8
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 28.11.2019 10:00
Elektronizace procesů MěU Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 27.11.2019 11:00
Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní - realizace stavby
podlimitní Hodnocení 18.10.2019 11.11.2019 11:00
Přeložení střešní krytiny a výměna střešních oken bytového domu v ul. Československé armády, č.p. 881 a 888, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.10.2019 01.11.2019 10:00
Dodávka a servis 2ks serverů pro technologické centrum
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.09.2019 07.10.2019 13:00
Zajištění služby - tisk Městských novin 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.09.2019 02.10.2019 11:00
Správa a údržba silniční světelné signalizace v majetku města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.09.2019 23.09.2019 11:00
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2020
nadlimitní Zadávání 03.06.2019 03.06.2019 15:00
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2020
nadlimitní Zadávání 03.06.2019 03.06.2019 00:00
Nákup kancelářských potřeb na rok 2019-2021
podlimitní Zadávání 04.01.2019 04.01.2019 00:00
Interaktivní tabule
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2018 12.09.2018 10:00
Zahraniční jazykové vzdělávání na ZŠ Partyzánská, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.07.2015 24.07.2015 09:00
Zahraniční jazykové vzdělávání na ZŠ Partyzánská, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2015 30.06.2015 09:00
všechny zakázky