Veřejné zakázky města České Lípy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Lípa.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Správa a údržba silniční světelné signalizace v majetku města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2023 16.10.2023 11:00
Nákup vybavení pro jednotky JSDHO a Česká Lípa - Stará Lípa
podlimitní Příjem nabídek 26.09.2023 16.10.2023 11:00
Stavební úpravy stávajícího záchytného kotce v České Lípě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 09.10.2023 11:00
Výměna oken v ZŠ a MŠ Jižní - pavilon U2, jižní stěna
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.09.2023 19.09.2023 10:00
Dodávka zálohovacího datového pole s 5letou zárukou
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2023 15.09.2023 10:00
Chodníky a autobusové zastávky Dubice u koupaliště – projektová příprava
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.08.2023 31.08.2023 10:00
Zpracování Změny č.12 územního plánu Česká Lípa - převedení územního plánu do jednotného standardu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.08.2023 31.08.2023 11:00
Městská knihovna v České Lípě
nadlimitní Hodnocení 17.05.2023 15.08.2023 12:00
Zpracování grafického manuálu orientačního a informačního systému a následná dodávka prvků tohoto systému do budov MěÚ Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2023 10.05.2023 10:00
Modernizace veřejného osvětlení ve městě Česká Lípa - I. etapa
nadlimitní Hodnocení 03.04.2023 08.06.2023 12:00
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
VZ malého rozsahu Zadávání 02.12.2022 02.12.2022 11:00
Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace v letech 2022 - 2024
podlimitní Zadávání 01.03.2022
Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace v letech 2022 - 2024
podlimitní Zadávání 03.11.2021
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2022 a 2023
nadlimitní Zadávání 27.05.2021 27.05.2021 00:00
Dodávky elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadávání 27.04.2021 27.05.2021 00:00
všechny zakázky