Veřejné zakázky města České Lípy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Lípa.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě - výkon koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2020 26.08.2020 10:00
Koupaliště Dubice, venkovní bazén - projektová příprava
nadlimitní Příjem nabídek 31.07.2020 08.09.2020 12:00
Výměna oken a dveří, Jindřicha z Lipé 97/23, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2020 14.08.2020 10:00
Bytové domy v ul. Komenského - přemístění městské knihovny
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.07.2020 06.08.2020 10:00
Elektronizace procesů MěÚ Česká Lípa
podlimitní Příjem nabídek 20.07.2020 28.08.2020 12:00
Regenerace sídliště Špičák – parkové a sadové úpravy ploch v ul. Vladimírská, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.07.2020 23.07.2020 11:00
Dodávka nové elektrické rolby na úpravu ledové plochy
podlimitní Příjem nabídek 02.07.2020 19.08.2020 12:00
II. etapa výměny osobních výtahů v Domě s pečovatelskou službou, Ústecká č.p.2855, Česká Lípa
podlimitní Hodnocení 01.07.2020 03.08.2020 12:00
Zajištění slušného pohřbívání
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.06.2020 13.07.2020 11:00
Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 - stavební práce a dodávka vybavení interiéru
nadlimitní Hodnocení 13.05.2020 15.07.2020 12:00
Zajištění krátkodobé dodávky elektřiny a provizorních rozvodů NN pro akce pořádané městem a jeho p.o. v období 2020-2024
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.04.2020 06.05.2020 16:00
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2021
nadlimitní Zadávání 08.04.2020 08.04.2020 14:00
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2021
nadlimitní Zadávání 08.04.2020 08.04.2020 13:00
Úpravy křižovatky ul. Purkyňova - U Nemocnice, Česká Lípa - projektová příprava
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.04.2020 12.05.2020 12:00
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2021
nadlimitní Zadávání 06.04.2020
všechny zakázky