Veřejné zakázky města České Lípy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Lípa.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přeložení střešní krytiny a výměna střešních oken bytového domu v ul. Československé armády, č.p. 881 a 888, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2020 10.06.2020 10:00
Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 - stavební práce a dodávka vybavení interiéru
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2020 23.06.2020 12:00
Cyklostezka "Lípa - Bor na kole" - 1. etapa (Č.Lípa - Pihel) - projektová příprava
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2020 29.05.2020 10:00
ZŠ Jižní - oprava střechy vstupního pavilonu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.04.2020 12.05.2020 11:00
Dodávka vnitřního vybavení pavilonu F ZŠ Jižní, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.04.2020 11.05.2020 11:00
Výměna oken na objektech ZŠ a MŠ v České Lípě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.04.2020 13.05.2020 11:00
Chodník propojující autobusové nádraží a ul. Bulharská, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.04.2020 05.05.2020 11:00
Zajištění krátkodobé dodávky elektřiny a provizorních rozvodů NN pro akce pořádané městem a jeho p.o. v období 2020-2024
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.04.2020 06.05.2020 16:00
Základní umělecká škola, Česká Lípa – výměna rozvodů ZTI – 2.etapa
podlimitní Vyhodnoceno 09.04.2020 13.05.2020 12:00
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2021
nadlimitní Zadávání 08.04.2020 08.04.2020 14:00
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2021
nadlimitní Zadávání 08.04.2020 08.04.2020 13:00
Úpravy křižovatky ul. Purkyňova - U Nemocnice, Česká Lípa - projektová příprava
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.04.2020 12.05.2020 12:00
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2021
nadlimitní Zadávání 06.04.2020
Dodávka systému spisové služby a portálu občana pro MěU Česká Lípa včetně servisních služeb
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2020 04.06.2020 10:00
Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. čp. 100, Česká Lípa – projektová příprava
nadlimitní Hodnocení 19.02.2020 24.03.2020 12:00
všechny zakázky