Veřejné zakázky města České Lípy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Lípa.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Koupaliště Dubice, Česká Lípa - výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP
podlimitní Příjem nabídek 05.08.2022 29.08.2022 11:00
Dodávka síťových prvků do Technologického centra města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2022 23.08.2022 11:00
Dodávka elektronické úřední desky do budovy č.p.2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 24.08.2022 11:00
Zajištění slušného pohřbívání
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.07.2022 29.08.2022 11:00
Skatepark v ul. Purkyňova, Česká Lípa
podlimitní Příjem nabídek 22.07.2022 22.08.2022 11:00
Dům pro seniory, Na Blatech 3211, Česká Lípa - rekonstrukce kotelny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2022 16.08.2022 11:00
Kompletní zajištění architektonické soutěže o návrh s navazujícím JŘBU - Městská knihovna, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.07.2022 25.08.2022 11:00
Dodávka 22 ks notebooků pro zastupitele města pro volební období 2022 - 2026
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2022 11.07.2022 10:00
Zpracování změn č. 8 a 10 územního plánu Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2022 11.08.2022 11:00
Údržba vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek
podlimitní Vyhodnoceno 15.06.2022 01.07.2022 11:00
Výměna oken bytového domu, náměstí T. G. Masaryka 169/21, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.06.2022 18.07.2022 11:00
Oprava a údržba komunikací ve správní oblasti města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2022 27.07.2022 16:00
Čištění a zimní údržba komunikací a úklid autobusových zastávek
nadlimitní Hodnocení 27.05.2022 30.06.2022 12:00
Rekonstrukce objektu č.p.2983 v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny MěÚ Česká Lípa - realizace stavby
podlimitní Hodnocení 19.05.2022 28.06.2022 12:00
Údržba veřejné zeleně v České Lípě
nadlimitní Hodnocení 17.05.2022 17.06.2022 13:00
všechny zakázky