Veřejné zakázky města České Lípy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Lípa.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střech na objektech ZŠ a MŠ v České Lípě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 13.04.2023 11:00
Dodávka aktivních síťových prvků do objektu nové úřadovny U Synagogy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 14.04.2023 10:00
Výměna oken na objektech ZŠ v České Lípě
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.03.2023 24.03.2023 11:00
Dodávka recyklační linky pracích vod pro bazén ve Sportareálu
podlimitní Příjem nabídek 06.03.2023 11.04.2023 11:00
Projektová příprava komunikace Stará Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.03.2023 20.03.2023 11:00
Výměna části střešní krytiny Jindřicha z Lipé č.p.97/23, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2023 20.03.2023 11:00
Opravy a údržba komunikací ve správním území města Česká Lípa
podlimitní Příjem nabídek 13.02.2023 06.04.2023 12:00
Azylový dům města Česká Lípa - dodávka vybavení
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2023 28.02.2023 11:00
Oprava fasády Kavárny Union, Jindřicha z Lipé, Česká Lípa - realizace stavby
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2023 23.02.2023 11:00
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
VZ malého rozsahu Zadávání 02.12.2022 02.12.2022 11:00
Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace v letech 2022 - 2024
podlimitní Zadávání 01.03.2022
Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace v letech 2022 - 2024
podlimitní Zadávání 03.11.2021
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2022 a 2023
nadlimitní Zadávání 27.05.2021 27.05.2021 00:00
Dodávky elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadávání 27.04.2021 27.05.2021 00:00
Otevřená jednofázovou projektovou architektonicko-krajinářskou soutěž o návrh „Rekonstrukce Škroupova náměstí"
podlimitní Vyhodnoceno 22.11.2019 31.01.2020 13:00
všechny zakázky