Veřejné zakázky města České Lípy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Lípa.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Žizníkově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2021 27.05.2021 10:00
Výměna DCI technologie a 3D systému v Kině Crystal Česká Lípa
podlimitní Příjem nabídek 04.05.2021 31.05.2021 11:00
Modernizace odborných učeben ZŠ Šluknovská
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2021 01.06.2021 12:00
Vestavba MŠ do ZŠ Jižní č.p. 1093, Česká Lípa – realizace stavby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2021 24.05.2021 11:00
Skatepark v ul. Purkyňova, Česká Lípa – projektová příprava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2021 14.05.2021 10:00
Rekonstrukce střechy (vč. opravy krovu) budovy radnice č.p.1, Česká Lípa - projektová příprava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2021 14.05.2021 10:00
Základní umělecká škola, Česká Lípa - výměna rozvodů ZTI - 3. etapa
podlimitní Příjem nabídek 21.04.2021 13.05.2021 12:00
Výměna oken na objektech ZŠ v České Lípě
podlimitní Hodnocení 19.04.2021 05.05.2021 13:00
Modernizace odborných učeben ZŠ Antonína Sovy
nadlimitní Příjem nabídek 15.04.2021 21.05.2021 12:00
Dodávka osobního vozu pro potřeby Městské policie Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2021 04.05.2021 11:00
Výměna osobních výtahů v Domě s pečovatelskou službou, Ústecká čp. 2855, Česká Lípa - II. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 09.03.2021 12.04.2021 11:00
Rekonstrukce Kounicova domu, ul. Berkova čp. 100, Česká Lípa - projektová příprava
nadlimitní Hodnocení 08.10.2020 10.11.2020 12:00
Otevřená jednofázovou projektovou architektonicko-krajinářskou soutěž o návrh „Rekonstrukce Škroupova náměstí"
podlimitní Vyhodnoceno 22.11.2019 31.01.2020 13:00
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2020
nadlimitní Zadávání 03.06.2019 03.06.2019 00:00
Nákup kancelářských potřeb na rok 2019-2021
podlimitní Zadávání 04.01.2019 04.01.2019 00:00
všechny zakázky