Veřejná zakázka: Výměna oken na objektech ZŠ v České Lípě

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1220
Systémové číslo: P23V00000017
Evidenční číslo zadavatele: VZ/014/2023
Datum zahájení: 07.03.2023
Nabídku podat do: 24.03.2023 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna oken na objektech ZŠ v České Lípě
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmět VZ je rozdělen do dvou samostatných částí, a to na:
1. část VZ – Výměna oken ZŠ Partyzánská, 4. etapa
Předmětem této části veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující demontáž stávajících dřevěných oken, výrobu a montáž plastových oken včetně žaluzií, dodávku a montáž vnitřních a vnějších parapetů včetně zednického začištění venkovních a vnitřních špalet a výmalbu.

2. část VZ – Výměna oken ZŠ Dr. M. Tyrše, 2. etapa
Předmětem této části veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující demontáž stávajících dřevěných oken, výrobu a montáž nových eurooken včetně žaluzií, dodávku a montáž vnitřních a vnějších parapetů včetně zednického začištění venkovních a vnitřních špalet a výmalbu.

Každá z částí VZ bude hodnocena a posuzována samostatně. Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku na obě části nebo jen na jednu libovolnou část VZ.

Zadavatel požaduje, aby účastník ve lhůtě pro podání nabídky zadavateli poskytl jistotu:
podá-li nabídku na 1. část VZ - ve výši 20 000 Kč
podá-li nabídku na 2. část VZ - ve výši 30 000 Kč
podá-li nabídku na obě části VZ - ve výši 50 000 Kč

Zadavatel neplánuje prohlídku míst plnění, z tohoto důvodu jsou přílohami výzvy fotodokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 076 163 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Jedním z těchto způsobů:

a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1,
470 36 Česká Lípa;

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa, více informací o úřední době na webových stránkách města - www.mucl.cz;

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele.

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy