Veřejná zakázka: Zpracování územních studií č. 10, 11 a 12 – Česká Lípa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 959
Systémové číslo: P21V00000003
Evidenční číslo zadavatele: VZ/001/2021
Datum zahájení: 02.02.2021
Nabídku podat do: 08.03.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování územních studií č. 10, 11 a 12 – Česká Lípa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování územních studií č. 10, 11 a 12 na nezastavěném území v městské části Stará Lípa, o celkové ploše 23,16 ha,
ve smyslu § 25 a § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

Územní studie navrhnou zejména rozsah, kapacitu a uspořádání jednotlivých zastavitelných ploch, území a občanského vybavení, včetně navazující dopravní infrastruktury.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v listinné podobě poštou na adresu MěÚ Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa,

osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka č.p. 2 , 470 36 Česká Lípa
!POZOR NA ZMĚNU PROVOZU ÚŘADU VZHLEDEM K OPATŘENÍM PŘIJATÝM V SOUVISLOSTI S NOUZOVÝM STAVEM – více informací na adrese: https://www.mucl.cz/koronavirus/ds-2602/archiv=0&p1=18503


nebo ELEKTRONICKY prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky