Veřejná zakázka: Revitalizace parkové plochy v ulici 5. května, Česká Lípa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 938
Systémové číslo: P20V00000083
Evidenční číslo zadavatele: VZ/050/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-008498
Datum zahájení: 24.11.2020
Nabídku podat do: 17.12.2020 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace parkové plochy v ulici 5. května, Česká Lípa
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky je ve smyslu § 35 zákona rozdělen do dvou částí, které budou hodnoceny samostatně. Účastník je oprávněn podat nabídku na obě části nebo jen na jednu libovolnou část veřejné zakázky.
1. část – Realizace spojovací pěšiny, dětského hřiště a dodávka mobiliáře
2. část – Sadové a parkové úpravy s následnou péčí o zeleň

Předmětem 1. části veřejné zakázky (dále jen „část VZ“) jsou stavební práce a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek při revitalizaci parkové plochy v ulici 5. května v České Lípě, zahrnující realizaci spojovací pěšiny, vybudování dětského hřiště včetně dodávky herních prvků a doplnění funkčních prvků mobiliáře.

Předmětem 2. části VZ je poskytnutí služeb a dodávek v rámci komplexní rekonstrukce parkové úpravy ploch v ulici 5. května v České Lípě, zahrnující zejména stabilizaci a doplnění vegetační složky, tzn. kácení stromů, zdravotní řez stromů a keřů, výsadbu solitérních dřevin, založení záhonů s výsadbou a založení travo-bylinného porostu. Součástí 2. části předmětu VZ je rovněž následná péče o zeleň po dobu záruční doby, tj. po dobu 36 měsíců v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými zadavatelem v ZD a jejích přílohách.

Výše požadované jistoty za nabídku ve smyslu § 41 zákona ve výši:
nabídka pouze na 1.část VZ - jistota ve výši 20 000 Kč
nabídka pouze na 2.část VZ - jistota ve výši 30 000 Kč
nabídka na 1. i 2. část VZ - jistota ve výši 50 000 Kč

Zadavatel neplánuje prohlídku místa plnění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy