Veřejná zakázka: Oprava a údržba komunikací ve správní oblasti města Česká Lípa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1161
Systémové číslo: P22V00000079
Evidenční číslo zadavatele: VZ/037/2022
Datum zahájení: 09.06.2022
Nabídku podat do: 11.07.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a údržba komunikací ve správní oblasti města Česká Lípa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provádění prací a poskytování služeb spojených s opravami a údržbou komunikací a jejich příslušenství ve správním území města Česká Lípa podle oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis prací), který je přílohou č. 1 výzvy.

Účelem plnění předmětu veřejné zakázky je činnost spojená s údržbou a opravou závad v komunikacích, údržbou a obnovou svislého a vodorovného dopravního značení (vč. realizace nového), prováděním údržby příkopů, s údržbou zábradlí, mostů, propustků a lávek, osazováním a údržbou sloupků a zábran na komunikacích, vč. případného ořezu zeleně zasahující do komunikace a ořezu zeleně okolo dopravního značení (zarostlé, špatně viditelné dopravní značky) a to v souladu se zákonem o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., upraveným prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 6 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky se podávají jedním z těchto způsobů:

a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa;

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa, více informací o úřední době na webových stránkách města - www.mucl.cz;

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy