Veřejná zakázka: Rekontrukce objektu č.p.2983, v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny Městského úřadu Česká Lípa - výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1083
Systémové číslo: P22V00000001
Evidenční číslo zadavatele: VZ/003/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-026044
Datum zahájení: 19.01.2022
Nabídku podat do: 09.02.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekontrukce objektu č.p.2983, v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny Městského úřadu Česká Lípa - výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Poskytování služeb zahrnujících výkon činnosti technického dozoru investora (TDI) a kordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) při realizaci stavby "Rekonstrukce objektu čp.2983 pro účely úřadovny Městského úřadu v České Lípě".

Veřejná zakázka dělená na části ve smyslu § 35 ZZVZ:

1. část VZ - výkon TDI
jistota ve smyslu § 41 ZZVZ ve výši 20 000 Kč

2. část VZ - výkon koordinátora BOZP
jistota ve smyslu § 41 ZZVZ ve výši 6 000 Kč

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy