Veřejná zakázka: Správa, údržba a opravy veřejného osvětlení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1173
Systémové číslo: P22V00000091
Evidenční číslo zadavatele: VZ/052/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-044482
Datum zahájení: 31.10.2022
Nabídku podat do: 21.12.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Správa, údržba a opravy veřejného osvětlení
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného osvětlení, vánočního, slavnostního osvětlení a světelných dopravních značek v majetku města Česká Lípa, zajištění krátkodobé dodávky elektrické energie a provizorních rozvodů NN na akce pořádané městem a jeho p. o., a realizace vánoční výzdoby ve správním území města Česká Lípa.
Dále je předmětem veřejné zakázky pronájem sloupů VO v majetku města za účelem instalace směrových tabulí a nosičů reklamních letáků za podmínek stanovených v rámcové smlouvě o dílo a smlouvě nájemní.
Účelem plnění je zajištění provozuschopnosti VO. Plnění bude probíhat na základě rámcové smlouvy o dílo a smlouvy nájemní uzavřené s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců, v souladu se smluvně sjednaným harmonogramem prací, a bude určováno jednotlivými pokyny zadavatele, časovým plánem či výzvami zadavatele.

Zadavatel nepořádá prohlídku míst plnění.
Zadavatel v souladu s § 132 odst. 6 zákona nepožaduje poskytnutí jistoty.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky